Blog

2.1 Πριν

Η Grodan υποστηρίζει σοβαρά τη θέση της σχετικά με τη βιώσιμη καλλιέργεια. Πρίν τον καθαρισμό του θερμοκηπίου βεβαιωθείτε ότι έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα για την ελαχιστοποίηση των εκπομπών στο περιβάλλον από τα προϊόντα καθαρισμού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκπομπές και την περιβαλλοντική πολιτική που εφαρμόζεται σε τοπικό επίπεδο, συμβουλεύουμε να επικοινωνήσετε με το Τοπικό Γραφείο Περιβάλλοντος.
Χρησιμοποιήστε χλωρίνη (ενάντια στους οργανικούς οργανισμούς) και νιτρικό οξύ (ενάντια στους ανόργανους ρύπους).
 • Ελέγξτε εάν οι σταλάκτες μπορούν να έρθουν σε επαφή με χλώριο/οξύ (εάν όχι ρωτήστε τον προμηθευτή σας για τη διαδικασία καθαρισμού).
 • Διαβάστε προσεκτικά τις ετικέτες των χημικών ουσιών πριν τη χρήση.
 • Αποφύγετε την επαφή με αυτές τις ουσίες (κύνδινος καψίματος του πνεύμονα και έκρηξη)
 • Φροντίστε οι σωλήνες άρδευσης να στεγνώσουν
2.2 Προετοιμασία
 1. Καθαρίστε τις δεξαμενές μίξης και το σύστημα άρδευσης.
 2. Η λύση για τις δεξαμενές μίξης: Αφαιρέστε του μετρητές pH και τοποθετήστε τους σε ένα δοχείο με νερό, αφαιρέστε επίσης και τα ηλεκτρόδια ηλεκτρικής αγωγιμότητας EC.
 3. Εάν έχετε σύστημα αποστράγγισης, γεμίστε τις λεκάνες απορροής με καθαρό νερό έτσι ώστε το συμπυκνωμένο χλώριο ή οξύ να μην επηρεάσει το τσιμέντο.
 4. Αναμίξτε 4,5 λίτρα χλωρίνης με συγκέντρωση 10% ή 3,0 λίτρα χλωρίνης με συγκέντρωση 15% σε 100 λίτρα νερό. Το διάλυμα αυτό δίνει ηλεκτρική αγωγιμότητα (EC) πάνω από 10 και pH μεταξύ 10 και 11.
 5. Προσθέστε 3 έως 5 λίτρα νιτρικοό οξύ (38%) σε 100 λίτρα νερό. Μια λύση του 3% δίνει pH 1.5 και ένα διάλυμα του 7% δίνει pH 1.0 (ανάλογα με την ποιότητα του νερού). Η ηλεκτρική αγωγιμότητα (ΕC) είναι μεταξύ 7 και 9.
preparation
2.3 Καθαρισμός
 1. Ξεπλύνετε τους κύριους και δευτερεύοντες σωλήνες με καθαρό νερό.
 2. Εφαρμόστε το διάλυμα χλωρίου: έτοιμο όταν ο τελευταίος σταλάκτης έχει pH>10.
 3. Αφήστε το σύστημα γεμισμένο για 24 ώρες, μην ποτίσετε.
 4. Ξεπλύνετε μετά τη χρήση χλωρίου: ξεπλύνετε τους σωλήνες και τις δεξαμενές μίξης με καθαρό νερό, αρχίστε την άρδευση για κάποιο χρονικό διάστημα.
 5. Προσθέστε νιτρικό οξύ και διαχύστε σύντομα 1 φορά ανά 3 ώρες ώστε να καθαριστεί η καθίζηση των αλάτων. Χρησιμοποιήστε το αρδευτικό σύστημα μόνο όταν οι σωλήνες είναι καθαροί από κάθε οργανική ουσία.
 6. Ξεπλύνετε πολύ καλά το σύστημα με καθαρό νερό, δεν πρέπει να παραμείνουν υπολείμματα από τα προϊόντα καθαρισμόυ.
 7. Βυθίστε τα υποστηρίγματα των σταλακτών σε απολυμμαντικό διάλυμα για 5-10 λεπτά (για πολύ βρώμικα έως και 30 λεπτά).
cleaningchecking
2.4 Έλεγχος του επιπέδου διακύμανσης
Όταν είναι καθαρό και πριν την άφιξη των νέων φυτών είναι μια καλή περίοδος να ελεγχθεί η ομοιομορφία του συστήματος διανομής.
 1. Επιλέξτε 10 σταλάκτες από την πρώτη, τη μεσαία και την κατώτερη γραμμή άρδευσης ένα επιλεγμένο τμήμα άρδευσης.
 2. Τοποθετήστε τους σταλάκτες σε άδεια μπουκάλια σε διάφορα σημεία του θερμοκηπίου.
 3. Ποτίστε δύο ή τρείς φορές. Στη συνέχεια χρησιμοποιήστε έναν ογκομετρικό κύλινδρο για να καταγράψετε την ποσότητα του διαλύματος σε κάθε μπουκάλι.
 4. Προσθέτοντας την ποσότητα αυτών των 30 σταλακτών μπορείτε να έχετε μια καλή εικόνα για την απόδοση ανά τμήμα.
 5. Πηγαίνετε στο www.grodan.com/irrigation και εισάγετε τα δεδομένα για τους 30 σταλάκτες για να υπολογίσετε την διακύμανση:
 • 5% διακύμανση είναι καλή, δεν απαιτείται καμία ενέργεια
 • 5% έως 10% διακύμανση είναι χαμηλή, συνίσταται να ληφθούν μέτρα για την διόρθωση του.
 • Πάνω από 10% διακύμανση είναι εξαιρετικά φτωχή και θα οδηγήσει στην άνιση κατανομή υγρασίας στο υπόστρωμα και στην ανεπαρκή δυνατότητα διαχείρισης της υγρασίας εάν δεν ληφθούν μέτρα

checking

NEWSLETTER

Please read the terms & conditions of privacy policy