Κωδικός Υποστρώματος

Εκτύπωση

Προϊόν

Ύψος

Κωδικός WCM

μοντέλο 2004

Κωδικός WCM

παλιό μοντέλο

πριν το 2003

Grotop Master 1-year

7,5 cm

1

141

Grotop Expert 1-year

7,5 cm

2

134

Grodan Classic M/Y

7,5 cm

1

238

Growcube

3

022

Propagation blocks

6,5 cm

3

075

Flortop Rosa

7,5 cm

5

437

Η λίστα ισχύει μέχρι τον Δεκέμβριο 2011