Tailor-made advice

Το μοντέλο 6 φάσεων  προσφέρει έναν οδηγό για βέλτιστα αποτελέσματα καλλιέργειας

Follow us

Facebook-32LinkedIn-32
Twitter-32YouTube-32

 

 
 

 

Καλλιέργεια Ακριβείας

Grodan & DKG είναι παθιασμένοι με την Καλλιέργεια Ακριβείας (Precision Growing)

Όλες οι λύσεις υποστρωμάτων της Grodan και οι συμβουλές της DKG στοχεύουν στη μεγαλύτερη απόδοση με την ελάχιστη κατανάλωση, με σεβασμό στον άνθρωπο και τον πλανήτη. Αυτό η Grodan και η DKG το έχουν ονομάσει “Καλλιέργεια Ακριβείας”. Αυτή η μεθοδολογία καλλιέργειας υποστηρίζει παραγωγούς και φυτωριούχους στην επίτευξη της αειφόρας καλλιέργειας.

Οι καταναλωτές στις μέρες μας επιλέγουν ποιοτικά προϊόντα που είναι υγιεινά, νόστιμα και ασφαλή, αλλά και που καλλιεργούνται με αειφόρες πρακτικές. Για τους παραγωγούς και τους φυτωριούχους που θέλουν να ανταποκριθούν σε αυτή την απαίτηση μειώνοντας ταυτόχρονα τα έξοδα τους, η «Καλλιέργεια Ακριβείας» προσφέρει τη λύση. Είναι  η πιο αποδοτική και αποτελεσματική μορφή ανάπτυξης που στρέφεται στην χρήση ελάχιστης κατανάλωσης για την παραγωγή μέγιστης απόδοσης. Το κόστος μειώνεται, ενώ η παραγωγικότητα αυξάνεται ποσοτικά και ποιοτικά. Επιπλέον, αυτή η μορφή καλλιέργειας συμβάλλει ενεργά στην αειφορία της επιχείρησης.

Ελαχιστοποίηση Κατανάλωσης, μεγιστοποίηση Απόδοσης

Οι λύσεις υποστρωμάτων που εισάγει η Grodan διαμέσου του DKG Group είναι ιδανικές για την Καλλιέργεια Ακριβείας. Εφαρμόζοντας τεχνικές Καλλιέργειας Ακριβείας, το νερό, τα θρεπτικά στοιχεία, η ενέργεια και ο χώρος χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά. Τα υποστρώματα πετροβάμβακα είναι ιδανικά για “ κλειστά συστήματα καλλιέργειας”, όπου το νερό επανακυκλοφορεί και χρησιμοποιείται ξανά. Η κατανάλωση νερού είναι σημαντικά μικρότερη στον πετροβάμβακα σε σχέση με άλλα μέσα καλλιέργειας. Το υπόστρωμα δεν χρειάζεται ξέπλυμα στην αρχή και όλο το νερό και τα θρεπτικά στοιχεία παραμένουν διαθέσιμα στην καλλιέργεια, καθώς ο πετροβάμβακας δεν τα απορροφά. Αυτό βελτιστοποιεί τη δυνατότητα ελέγχου της καλλιέργειας.

Τα υποστρώματα Grodan είναι απαλλαγμένα από ασθένειες, σπόρους ζιζανίων και υπολείμματα απολυμαντικών. Αυτό εγγυάται μια καθαρή έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου και προωθεί την ανάπτυξη υγιών και εύρωστων φυτών, που απαιτούν λιγότερα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Παράλληλα, η καλλιέργεια σε υποστρώματα πετροβάμβακα οδηγεί στη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και τις εκπομπές CO2 ανά χιλιόγραμμο του προϊόντος και μεγαλύτερη απόδοση ανά τετραγωνικό μέτρο. Η Grodan διαμέσου του DKG Group προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υποστρωμάτων πετροβάμβακα για μια τέτοια αειφόρο ανάπτυξη, υποστρώματα τα οποία παράγονται και ανακυκλώνονται με αειφόρο τρόπο.

Διαβάστε περισσότερα για τις αειφόρες λύσεις, κατά την παραγωγή, την καλλιέργεια και το τέλος της καλλιεργητικής περιόδου.

Διαχείριση του ριζικού συστήματος

Τρείς παράγοντες έχουν βαθιά επιρροή στην ποιότητα και την απόδοση της παραγωγής. Η  καλλιεργούμενη ποικιλία, το κλίμα του θερμοκηπίου και η Διαχείριση της Ζώνης της Ρίζας. Οι παράγοντες αυτοί πρέπει να σχετίζονται κατάλληλα ώστε να επιτευχθούν τα βέλτιστα αποτελέσματα.

Με την Καλλιέργεια Ακριβείας, δίνεται βαρύτητα στη Διαχείριση της Ζώνης ανάπτυξης του Ριζικού συστήματος, με άλλα λόγια, μπορούμε να καθοδηγήσουμε το περιβάλλον της ρίζας. Οτιδήποτε συμβαίνει στο υπόστρωμα έχει άμεση επίδραση στη λειτουργία του ριζικού συστήματος και κατ΄ επέκταση στην ανάπτυξη του φυτού. Έτσι τόσο η Grodan όσο και η DKG διερευνούν συνεχώς το πώς τα προϊόντα, τα εργαλεία και οι υπηρεσίες τους μπορούν να ανταποκριθούν σε υψηλό επίπεδο, ώστε τα φυτά να λαμβάνουν τη μέγιστη φροντίδα χωρίς να γίνεται σπατάλη πόρων.

Καλλιέργεια ΑκριβείαςΕργαλεία & Υπηρεσίες

Η GRODAN σε συνεργασία με την DKG, εδώ και πολλά χρόνια μοιράζονται την εξειδίκευσή τους και την εμπειρία τους με τη μορφή των Εργαλείων και των Υπηρεσιών με εστιασμό στην Καλλιέργεια Ακριβείας. Αυτή η μορφή παρέχει στους παραγωγούς και τους φυτωριούχους τα απαραίτητα εργαλεία για τη βέλτιστη διαχείριση του Ριζικού Συστήματος. Επίσης εξατομικευμένες λύσεις από έμπειρους συμβούλους καλλιέργειας παρέχονται διαμέσου  άλλων καναλιών όπως για παράδειγμα σεμινάρια, εκπαιδευτικά προγράμματα, ενημερωτικών δελτίων, ηλεκτρονικών newsletters, άρθρων σε κλαδικά περιοδικά, μέσω του Grow now και των συμβουλών χρήσης των WCM. Σε συνδυασμό με τα ποιοτικά υποστρώματα (τα οποία επιπλέον παράγονται και ανακυκλώνονται με αειφόρο τρόπο), η Καλλιέργεια Ακριβείας μπορεί να δώσει τα προϊόντα που επιθυμούν οι καταναλωτές  

 

European Ecolabel

 

Στη Grodan απονεμήθηκε το Ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα (Ecolabel)

Καλλιέργεια Ακριβείας

precision

Ελαχιστοποίηση της Κατανάλωσης με Μεγιστοποίηση της Απόδοσης είναι αυτά που πρεσβεύει η Καλλιέργεια Ακριβείας
περισσότερα

dkg-offirtc-offaskme-offiqcrops-offiqgreening-offdrikafarm-off